dnes je středa 2.12.2020

* SPRÁVA NEMOVITOSTÍ * REALITNÍ KANCELÁŘ * ZALOŽENO 1993 *

24 LET NAŠÍ ČINNOSTI V OBLASTI SPRÁVY NEMOVITOSTÍ. DĚKUJEME VŠEM NAŠIM KLIENTŮM ZA DŮVĚRU A DLOUHODOBOU SPOLURÁCI.

Úvodní strana

15.02.2017

08:08

V ROCE 2017 SLAVÍME 24 LET NAŠÍ ČINNOSTI V OBLASTI SPRÁVY NEMOVITOSTÍ.
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM KLIENTŮM A DODAVATELŮM ZA DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI.

15.02.2017

08:08

DATOVÁ SCHRÁNKA A SVJ
Společenstvím vlastníků jednotek by neměla být datová schránka zřízena automaticky. Můžou však o ní zažádat. Zřizování datových schránek především upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud SVJ o zřízení schránka požádá, bude mu datová schránka zřízena. Ze zákona bude mít právo na přístup do datové schránky především statutární orgán SVJ, nikoliv i správce. Zákon upravující datové schránky nicméně výslovně připouští, aby do datové schránky vstupovaly i osoby, které k tomu byly pověřeny. Statutární orgán SVJ tak může správce pověřit ke vstupu do datové schránky a zajistit tak její kontrolu i pro případ, že samo SVJ nemá počítač.

styly: modrý

počítadlo